Privacy Policy

Uw privacy is van groot belang voor VESPER Advocaten. Graag informeren wij u dan ook via onze privacy policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van de VESPER Advocaten website. Door gebruik te maken van de VESPER Advocaten website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Een exemplaar van deze privacy policy in PDF-formaat kunt u hier downloaden.

Wat wij verzamelen

U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over VESPER Advocaten te weten komen. VESPER Advocaten verzamelt regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van haar website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe wij het gebruiken

Indien u VESPER Advocaten uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, VESPER Advocaten deze gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen dan wel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Indien in de toekomst binnen VESPER Advocaten een reorganisatie (op welke wijze ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat VESPER Advocaten uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. VESPER Advocaten zal uw persoonsgegevens openbaar maken indien zij in alle redelijkheid van mening is dat zij daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht is. Met uitzondering van het voorgaande zal VESPER Advocaten uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, voor wat voor doeleinden ook.

Google Analytics

VESPER Advocaten maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om VESPER Advocaten te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor VESPER Advocaten bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteiten op te stellen voor VESPER Advocaten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Hyperlinks

Voor uw gemak kan VESPER Advocaten op haar website hyperlinks opnemen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van VESPER Advocaten. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van VESPER Advocaten, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Beveiliging

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan VESPER Advocaten puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met VESPER Advocaten en het gebruik van de website verwijzen wij u naar onze disclaimer.

Wijzigingen

VESPER Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op haar website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste privacy policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen en updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen (info@vesperadvocaten.nl).

Juli, 2016