Arthur Knipping

Arbeidsrecht | Werkgeverszaken | Management Participatie | Directeurschap | Bestuur en Toezicht | Corporate Governance

T: +31 (0)6 53 95 08 27

Arthur is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Hij heeft brede kennis in huis als het gaat om strategische arbeidsrechtgerelateerde zaken, zoals (directie- en commissaris)beloningen, flexibele arbeidsrelaties en reorganisaties. Het voeren van procedures voor zowel werkgevers als werknemers is onderdeel van zijn werkzaamheden. In dit kader is Arthur namens diverse ondernemingen betrokken geweest bij procedures tegen (groepen van) werknemers en directieleden. De aard van het rechtsgebied maakt dat aan de orde zijnde zaken over het algemeen zeer gevoelig liggen en een hoge mate van urgentie kennen.

Arthur’s ervaring betreft daarnaast het uitwerken van en onderhandelen over arbeidscontracten, beloningsstructuren, bonus- en optieplannen, collectieve arbeidsovereenkomsten en advisering waar het gaat om de juridische (on)mogelijkheden rondom ontslag.

Aangezien strategische arbeidsrechtelijke kwesties gewoonlijk de reguliere arbeidswetgeving overstijgen, werkt hij nauw samen met in belastingrecht, ondernemingsrecht en in corporate governance gespecialiseerde vakgenoten.

Arthur Knipping studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam en werkte eerder bij Van Doorne en Allen & Overy (LCV) in Amsterdam en Brussel.

Recent werk

Recent werk bestaat onder meer uit:

  • het opstellen van diverse “DBA proof” Modelovereenkomsten ten behoeve van opdrachtgevers;

  • het voeren van onderhandelingen over de beëindiging van de management overeenkomst van een financieel directeur, met gelijktijdige uitkoop als 10%-aandeelhouder;

  • het meewerken aan een omvangrijk intern fraudeonderzoek bij Nederlandse dochter van een buitenlandse onderneming;

  • het begeleiden van een groep werknemers bij een omvangrijke reorganisatie om bedrijfseconomische redenen;

  • het opstellen van commissaris-overeenkomsten ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van een Nederlandse onderneming.​