Jelmer Kruijt

Investment Management | (Fiduciair) Vermogensbeheer | Financieel Toezicht | Beleggingsschade | Zorgplicht | FinTech | Procesrecht

T: +31 (0)6 47 11 49 80

Jelmer vertegenwoordigt en adviseert financiële ondernemingen, ondernemers en (groepen) beleggers. Hij is gespecialiseerd in financieel procesrecht en de toezichtrechtelijke en commerciële aspecten van beleggingsdienstverlening, het aanbieden van financiële producten en financiële diensten en de zorgplicht van financiële ondernemingen en tussenpersonen.

Jelmer heeft bijzondere kennis en ervaring op het gebied van vermogensbeheer, fiduciair vermogensbeheer en beleggingsadvisering. Hij is een ervaren procesadvocaat en voert procedures voor de Rechtbank en het Gerechtshof maar ook voor arbitragegerechten zoals het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Jelmer heeft bij Simmons & Simmons en BarentsKrans gewerkt en als legal counsel bij Kempen Capital Management. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in 2005 en heeft in 2012 de postacademische Grotius specialisatieopleiding effectenrecht met goed gevolg afgerond.

Recent werk

Recent werk bestaat onder meer uit:

  • de zorgplicht van een beleggingsadviseur;
  • het onderhandelen van diverse complexe vermogensbeheer-overeenkomsten tussen een vermogensbeheerder en zijn professionele cliënten (pensioenfondsen en verzekeraars);
  • de aansprakelijkheid van een beleggingsinstelling en zijn manager voor misleidende handelspraktijken;
  • het opstellen van een juridisch raamwerk met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor een beursgenoteerde multinational.