AFM verleent ZonnepanelenDelen vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten

 

31 mei 2018 ZonnepanelenDelen heeft een vergunning verkregen van de AFM als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten. Het bedrijf is hiermee MiFID II compliant. De vergunning ziet toe op het ontvangen en doorgeven van orders, en plaatsen van effecten waardoor gebouweigenaren en projectontwikkelaars eenvoudig externe financiering kunnen verkrijgen via het platform van ZonnepanelenDelen. Hiermee is ZonnepanelenDelen een volwaardig alternatief voor financiering of een professionele aanvulling in de financieringsmix voor zonne-energieprojecten met een SDE+ beschikking.