Ondernemingsrecht

 • Groeiende Ondernemingen
 • Durfkapitaal (Venture Capital)
 • Groeikapitaal 
 • Venture Debt
 • Private Equity
 • Management en Werknemer Participatie
 • Fusies & Overnames
 • Joint Ventures
 • Governance 
 • VC/PE Fondsstructurering
 • VC/PE Fondsmanagement

Financial Services

 • Advies over de toezichtrechtelijke aspecten van financiële diensten en financiële producten 
 • Markttoetreding; vergunningsaanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Fondsstructurering en het opstellen van aanbiedingsmateriaal (prospectus)
 • M&A en PE transacties in de financiële sector
 • Democratisering van PE/VC
 • Verklaringen van geen bezwaar bij De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Toetsingen op geschiktheid en betrouwbaarheid
 • Advies over de Nederlandse beloningsregels, zoals het 20% bonusplafond en de uitzonderingen erop
 • Grensoverschrijdende diensten
 • Financiëledienstverleners, zoals adviseurs en bemiddelaars in krediet en verzekeringen
 • Verzekeraars actief onder Solvency II of Solvency II Basic
 • Aanbieden en bemiddelen in beleggingsobjecten, zoals edelmetaal 
 • Commerciële contracten met betrekking tot financiële diensten en financiële producten
 • Uitbesteding in de financiële sector
 • Doorlopend toezicht & compliance
 • sancties en maatregelen 
 • Anti-witwas regelgeving
 • Artificiële intelligentie in de financiële sector
 • ICT in de financiële sector 
 • Financieel procesrecht (Rechtbank, Hof, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) 

Employment

 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsovereenkomst en -voorwaarden
 • Beloningsbeleid (WNT,Wbfo)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • Concurrentiebeding en relatiebeding
 • Herstructurering
 • Individueel ontslag
 • Ondernemingsraad
 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Outsourcing
 • Overgang van onderneming
 • Pensioen
 • Reorganisatie en collectief ontslag
 • Statutair directeur, benoeming en ontslag 
 • Toezicht en Bestuur
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Tuchtrecht banken
 • Variabele beloning, aandelen – en optieplannen
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid