Inwerkingtreding MiFID II en MiFIR

 

3 januari 2018 | Marktpartijen moeten vanaf vandaag voldoen aan MiFID II en MiFIR. Het veelomvattend regelgevend kader dat bijvoorbeeld ziet op vermogensbeheer, het uitvoeren van orders van cliënten en het exploiteren van bepaalde handelsplatforms is ingrijpend gewijzigd.

Alhoewel het nationaal regime op onderdelen nog moet worden aangepast, heeft de Autoriteit Financiële Markten diverse beleidsregels en leidraden alvast in lijn gebracht met de nieuwe regelgeving; klik hier voor een handzaam overzicht.