Nieuwe Crowdfunding Verordening stimuleert grensoverschrijdend financieren binnen de EU

 

Op 5 Oktober 2020 | heeft het Europees Parlement de Verordening betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven goedgekeurd (de VERORDENING). De Verordening zal van toepassing zijn op alle Europese exploitanten van online crowdfundingplatforms (zogenaamde ‘crowdfundingdienstverleners’) die aanbiedingen faciliteren met een tegenwaarde van meer dan € 5.000.000, berekend over een periode van twaalf maanden per projecteigenaar. Crowdfundingaanbiedingen van projecteigenaars die consument zijn of met een tegenwaarde van meer dan € 5.000.000 vallen buiten het bereik van de Verordening.

De Verordening bevat een Europees paspoortregime voor crowdfundingplatforms. Op basis van dit paspoort is het vergunninghoudende crowdfundingplatforms toegestaan om grensoverschrijdende aanbiedingen te faciliteren binnen de EU. De financiering kan de vorm aannemen van leningen of het aanbieden van effecten of van andere voor crowdfunding toegelaten instrumenten. Op donatie of beloning gebaseerde crowdfunding valt niet onder de Verordening omdat dit niet wordt aangemerkt als een financiële dienst.

De Verordening zal eind 2021 van kracht worden.

Belangrijkste kenmerken

> Harmonisatie: er zal één set EU-regels zal van toepassing zijn op crowdfundingsdiensten terzake crowdfundingaanbiedingen (zowel gebaseerd op leningen als op investeringen) met een tegenwaarde van maximaal € 5.000.000, berekend over een periode van twaalf maanden per projecteigenaar.

> Vergunningsplicht: bestaande en toekomstige platforms moeten worden toegelaten door hun nationale toezichthouder.

> Europees paspoort: Het zal crowdfundingplatforms zijn toegestaan om hun diensten grensoverschrijdend aan te bieden binnen de EU door middel van een eenvoudige notificatieprocedure.

> Informatie- en transparantieverplichtingen: crowdfundingplatforms moeten aspirant-beleggers een blad met essentiële beleggingsinformatie verstrekken dat is opgesteld door de projecteigenaar voor elke aanbieding of op platformniveau. Platforms moeten ook heldere informatie verstrekken over financiële risico’s, over de criteria voor de selectie van crowdfundingprojecten, over de methoden voor de berekening van kredietscores en over verzuimgraden.

> Ervaren en niet-ervaren beleggers: crowdfundingplatforms moeten hun aspirant-beleggers kwalificeren als ervaren of niet-ervaren belegger. Deze definities zijn gerelateerd aan de definities van professionele- en niet-professionele belegger onder MiFIDII. Alvorens niet-ervaren aspirant-beleggers volledig toe te laten op hun crowdfundingplatform om in crowdfundingprojecten te beleggen, moeten de platforms beoordelen of de crowdfundingdiensten geschikt zijn. Een onderdeel van deze geschiktheidstoets vormt een instapkennistest.

> Auto-investing: Een belangrijke innovatie is de expliciete toestemming om geautomatiseerde processen te implementeren waarbij projecten aan de belegger worden voorgesteld die aan een of meer door de belegger gekozen specifieke parameters of risico-indicatoren voldoen. Beleggers dienen wel elke keer een expliciete keuze te maken.

> Secundaire markt: Het is crowdfundingplatforms toegestaan om een prikbord te beheren waarop hun beleggers koop- en verkoopintenties kunnen adverteren voor leningen, effecten of voor andere toegelaten instrumenten die oorspronkelijk op hun platform werden aangeboden. Het prikbord mag niet bestaan uit een intern matchingsysteem dat cliëntenorders op multilaterale basis uitvoert, tenzij het platform beschikt over een separate MiFIDII-vergunning of een vergunning als gereglementeerde markt.

Blik op de toekomst

Start-ups en scale-ups spelen een cruciale rol in de wereldeconomie. Zij zijn de motor achter innovatie, modernisatie en nieuwe banen. Toegang tot financiering is een belangrijke voorwaarde voor groei en ontwikkeling. Vanwege hun kleine omvang leunden deze bedrijven in het verleden veelal op traditionele vormen van financiering zoals Venture Capital, Private Equity en bancaire leningen. Na de wereldwijde financiële crisis in 2008 zagen wij een bredere schakering van financieringsvormen, zoals crowdfunding en peer-to-peer lending. Crowdfunding wordt steeds meer gezien als een volwassen vorm van (alternatieve) financiering. Echter, in onze optiek heeft crowdfunding nog niet de harten van alle beleggers gewonnen. Succesvolle crowdfundingcampagnes, zoals VanMoof, zijn nog altijd meer uitzondering dan regel. In zijn algemeenheid zijn crowdfundingvolumes in Nederland vrij laag. Mogelijk brengt deze pan-Europese oplossing daar verandering in.

Assistentie

Als u vragen heeft over de nieuwe crowdfundingregels kunt u contact opnemen met Vincent Wismans of Jelmer Kruijt of uw reguliere contact bij VESPER Advocaten.