Publicatie concept wetsvoorstel beleggingsobjecten en beleggingsobligaties

 

2 augustus 2016 | Op 2 augustus 2016 is het concept wetsvoorstel van de Wet beleggingsobjecten en beleggingsobligaties gepubliceerd. Het wetsvoorstel verscherpt de regels terzake het aanbieden van beleggingsobjecten en introduceert een nieuw regime voor het aanbieden van beleggingsobligaties. Het regelgevend kader dat ziet op het aanbieden van deelnemingsrechten en beheren van beleggingsinstellingen vormt hiervoor het uitgangspunt. Met het wetsvoorstel beoogt de wetgever het beschermingsniveau van niet-gekwalificeerde beleggers te verhogen en malafide aanbieders aan de poort te weren.

Klik hier voor meer informatie.