Jelmer Kruijt
Advocaat/Partner
Financieel toezicht | Fintech | (Fiduciair) Vermogensbeheer | Beleggingsfondsen | Beleggingsschade | Zorgplicht | Financieel Procesrecht
Patrick Munk
Advocaat/Partner
Emerging Companies | Venture Capital | Private Equity | M&A | Corporate Governance | Ondernemingsrecht
Arthur Knipping
Advocaat/Partner
Arbeidsrecht | Werkgeverszaken | Management Participatie | Directeurschap | Bestuur en Toezicht | Corporate Governance
Vincent Wismans
Advocaat/Partner
Venture Capital | Fundraising | Alternatieve Financiering | Ondernemingsrecht | Corporate Governance | Financieel Toezicht
Constant van Tuyll
Advocaat/Partner
Beloningsbeleid | Arbeidsrecht | Werknemersparticipatie | Governance | Bestuurderstoetsingen | Medezeggenschap | Tuchtrecht Banken | Compliance & Integriteit
Marieke van der Holst
Advocaat/Partner
M&A | Private Equity | Joint Ventures | Ondernemingsrecht