Arthur Knipping

Arbeidsrecht | Werkgeverszaken | Management Participatie | Directeurschap | Bestuur en Toezicht | Corporate Governance | Tuchtrecht Banken

T: +31 (0)6 53 95 08 27

Arthur is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Hij heeft brede kennis in huis als het gaat om strategische arbeidsrechtgerelateerde zaken, zoals (directie- en commissaris)beloningen, flexibele arbeidsrelaties en reorganisaties. Het voeren van procedures voor zowel werkgevers als werknemers is onderdeel van zijn werkzaamheden. In dit kader is Arthur namens diverse ondernemingen betrokken geweest bij procedures tegen (groepen van) werknemers en directieleden en heel specifiek ook bij tuchtrecht zaken voor (medewerkers van) banken. De aard van het rechtsgebied maakt dat aan de orde zijnde zaken over het algemeen zeer gevoelig liggen en een hoge mate van urgentie kennen.

Arthur’s ervaring betreft daarnaast het uitwerken van en onderhandelen over arbeidscontracten, beloningsstructuren, bonus- en optieplannen, collectieve arbeidsovereenkomsten en advisering waar het gaat om de juridische (on)mogelijkheden rondom ontslag.

Aangezien strategische arbeidsrechtelijke kwesties gewoonlijk de reguliere arbeidswetgeving overstijgen, werkt hij nauw samen met in belastingrecht, ondernemingsrecht en in corporate governance gespecialiseerde vakgenoten.

Arthur Knipping studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam en werkte eerder als advocaat bij Van Doorne en Allen & Overy (LCV) in Amsterdam en Brussel, als general council bij Deense en Duitse telecombedrijven en was gedurende 8 jaar ondernemer in duurzame energie.

RECENT WERK

Recent werk bestaat onder meer uit:

  • het adviseren over het implementeren van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB);

  • het voeren van onderhandelingen over de beëindiging van zowel arbeidsovereenkomsten als management overeenkomsten van verschillende directeuren, met gelijktijdige uitkoop als aandeelhouder;

  • het begeleiden van een bankmedewerker naar aanleiding van een klacht gedaan bij de Stichting Tuchtrecht Banken;

  • het begeleiden van een groep werknemers bij een omvangrijke reorganisatie om bedrijfseconomische redenen;

  • het opstellen van commissaris-overeenkomsten ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van een Nederlandse onderneming.​