Constant van Tuyll

Beloningsbeleid | Arbeidsrecht | Werknemersparticipatie | Governance | Bestuurderstoetsingen | Medezeggenschap | Tuchtrecht Banken | Compliance & Integriteit

T: +31 (0)6 11 38 85 85

Constant adviseert over diverse onderwerpen op het snijvlak van arbeidsrecht, financieel recht en ondernemingsrecht, waaronder begrepen beloningsbeleid, medezeggenschap, werknemerparticipatie, bestuurderstoetsingen, tuchtrecht bankiers en klokkenluiders – en integriteitsonderzoeken. Constant heeft een brede klantenkring van  onder meer – banken en verzekeraars, diverse (fin)tech-ondernemingen, ondernemingsraden en bestuurders.

Constant doet promotieonderzoek op het snijvlak tussen arbeidsrecht en financieel toezichtrecht, onder andere over beloningswetgeving (HR regulatory). Daarnaast is Constant docent bij de opleiding Compliance & Integriteit van het Nederlands Compliance Instituut, vaste annotator van de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en hij geeft met regelmaat lezingen aan organisaties zoals de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars. Constant is tevens voorzitter van de Stichting Florijn, een onafhankelijke instelling die seminars en kennissessies verzorgt over (nieuwe) beloningswet- en regelgeving.