Constant van Tuyll

Beloningsbeleid | Arbeidsrecht | Werknemersparticipatie | Governance | Bestuurderstoetsingen | Medezeggenschap | Tuchtrecht Banken | Compliance & Integriteit

T: +31 (0)6 11 38 85 85

Constant is een pragmatisch adviseur op het gebied van arbeidsrecht, beloningsbeleid en governance, met een focus op de financiële en tech sector

Constant is gespecialiseerd in de uitleg van de (financiële) beloningsregels en het opstellen van bonus- en werknemerparticipatieplannen

Constant bedient een brede cliëntenbasis van onder andere (groot)banken, verzekeraars, FinTechs, beleggingsinstellingen en hun medewerkers

Constant is voorzitter van Stichting Florijn, een stichting gericht op de bevordering van (kennis over) beloningsbeleid (www.stichtingflorijn.nl)

Constant is lector bij het Nederlands Compliance Instituut, op het gebied van Compliance & Integrity

Constant publiceert regelmatig en is vaste annotator voor de Jurisprudentie Arbeids Recht (JAR)