Jelmer Kruijt

Financiële Diensten | Financiële Producten | Financieel Toezicht | Financieel Procesrecht

T: +31 (0)6 47 11 49 80

Jelmer is gespecialiseerd in NL & EU wetgeving met betrekking tot financiële diensten en financiële producten.

Hij adviseert een breed scala aan financiële ondernemingen zoals banken, beleggingsondernemingen (MiFID), fintechs en beleggingsfondsen (AIFMD/UCITS).

Naast zijn advieswerk procedeert Jelmer regelmatig over de aansprakelijkheid van financiële ondernemingen bij de civiele rechter en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Door zijn jarenlange ervaring als (interim) legal counsel kent Jelmer de wereld van zijn cliënten van binnenuit. Zij waarderen zijn pragmatische aanpak en praktische duiding van complexe financiële regelgeving.

Na zijn afstuderen in het economisch publiekrecht en bedrijfsrecht in 2005, slaagde Jelmer in 2012 voor de Grotius Specialisatieopleiding Effectenrecht en in 2018 voor het Oxford Fintech Programme.

Jelmer is een van de kernredacteuren van SDU’s Financial Law huB, rechtspraakredacteur voor SDU’s OpMaat Financieel Recht, lid van de Vereniging voor Financieel Recht en lid van de Vereniging voor AI- en Robotrecht.

RECENT WERK

Recent werk bestaat onder meer uit:

  • aanvraag MiFID vergunningen voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggingsondernemingen  
  • aanvraag verklaringen van geen-bezwaar voor een groep aandeelhouders bij De Nederlandsche Bank (DNB) 
  • adviseren van een grote coöperatie over het verkrijgen van een Solvency 2 Basic vergunning
  • adviseren van een Private Equity adviseur over een samenwerking met een grote beleggingsonderneming
  • adviseren van een groep bemiddelaars en adviseurs in krediet en verzekeringen
  • adviseren van een beleggingsfonds over haar grensoverschrijdend aanbod van deelnemingsrechten, inclusief het opstellen van aanbiedingsmateriaal (prospectus)
  • het verdedigen van een vermogensbeheerder tegen een beleggingsclaim
  • de aansprakelijkheid van een beleggingsfonds en haar manager vanwege misleiding
  • het opstellen van een juridisch raamwerk met betrekking tot de Wet op het financieel toezicht voor een beursgenoteerde multinational