Patrick Munk

Emerging Companies | Venture Capital | Private Equity | M&A | Corporate Governance | Ondernemingsrecht

T: +31 (0)6 50 51 24 47

Patrick Munk gelooft in vooruitgang door middel van specialisatie en innovatie. Hij levert hoogwaardige en gespecialiseerde juridische dienstverlening aan innovatieve ondernemers en hun investeerders.

Hij is gespecialiseerd in investeringstransacties op het gebied van seed financiering, venture capital, private equity en fusie- en overnames. Hij adviseert regelmatig oprichters van start-ups en scale-ups, (vermogende) particulieren, investeringsfondsen en strategische ondernemingen over investeringen in aandelen en (converteerbare) schuldinstrumenten, de bijzondere financiële rechten en governance aspecten van deelnemingen, aan- en verkooptransacties, werknemersparticipatieplannen, de onderliggende juridische documentatie en daaraan gerelateerde ondernemingsrechtelijke aspecten.

Patrick kenmerkt zich als een ongedwongen, constructieve en pragmatische advocaat met een sterke focus op het bieden van toegevoegde waarde door het creëren van win-win situaties. Patrick studeerde af in het privaatrecht en ondernemingsrecht (2008) aan de Rijksuniversiteit te Groningen en rondde in 2014 de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding Fusies en Overnames succesvol af. Hij werkte eerder bij het private equity nichekantoor INGEN HOUSZ en in de transactiepraktijk van AKD en Allen & Overy te Amsterdam.

Recent werk

Recent werk bestaat onder meer uit:

  • meerdere seed, series A en series B investeringsrondes door business angels, VCs, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en strategische ondernemingen in verschillende start-ups en scale-ups;
  • meerdere (grensoverschrijdende) M&A transacties, waaronder zowel de aankoop namens koper als de verkoop namens de aandeelhouders van gehele ondernemingen;
  • de oprichting van een nieuw Seed & VC fonds; en
  • het toetreden van verschillende investeerders in verschillende VC fondsen.