VESPER Advocaten assisteert kosteloos bij gebruikmaking COVID-19 noodmaatregelen Nederlandse overheid

 

24 maart 2020 | Het kabinet heeft vanwege het coronavirus een pakket maatregelen aangekondigd om banen en inkomens te beschermen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Van alle steunmaatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus gaat de meeste aandacht uit naar de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Op basis van de nieuwe regeling kunnen werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten voor een periode van 3 maanden aanvragen bij het UWV indien zij een omzetverlies verwachten van tenminste 20%.

De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Dit betekent dus dat de werkgever niet volledig wordt gecompenseerd, maar ook een eigen verantwoordelijkheid houdt. De periode van 3 maanden kan eenmalig worden verlengd voor nog eens 3 maanden.

Kleine en middelgrote bedrijven die de deuren moeten sluiten vanwege overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen daarnaast een eenmalige toeslag van € 4.000 aanvragen.

VESPER Advocaten LLP ondersteunt ondernemers graag bij het aanvragen van deze tegemoetkomingen of anderszins met betrekking tot het pakket aan noodmaatregelen betreft. Indien u vragen heeft over de NOW-regeling, neem dan contact op met onze COVID-19 Help Desk.*

UPDATE (27 oktober 2020): onze tijdelijke COVID-19 Help Desk is per heden gesloten. 

UPDATE (2 april 2020): inmiddels is de NOW-regeling gepubliceerd en door ons bestudeerd. In samenwerking met Aclara Legal Design maakten wij een inzichtelijke infographic om u alvast verder op weg te helpen.

 

Inkomensondersteuning voor ZZP’ers

Daarnaast kunnen ZZP-ers voor een periode van 3 maanden een aanvulling krijgen voor het levensonderhoud wanneer ze voorafgaand aan de aanvraag tenminste 1255 uur per jaar hebben gewerkt als zelfstandige. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er gelden soepele voorwaarden: geen partner- en vermogenstoets, geen toets op levensvatbaarheid, geen terugbetalingsplicht. Het streven is om binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud te bieden.

Ook kan een zakelijke lening worden aangevraagd en verkregen voor maximaal € 10.517. De hoogte van de te betalen rente over de lening is nog niet bekendgemaakt maar zal naar verwachting niet hoog zijn.

Ook als u vragen over deze regeling heeft, kunt u contact opnemen met onze COVID-19 Help Desk.*

UPDATE (27 oktober 2020): onze tijdelijke COVID-19 Help Desk is per heden gesloten. 

* Onze COVID-19 Help Desk is opgezet als een tijdelijke, gratis service voor bedrijven in Nederland, uitsluitend bedoeld om hands-on ondersteuning te bieden bij het zoeken naar oplossingen voor bepaalde kwesties die zonder precedent zijn, onder de buitengewone omstandigheden die de COVID -19 pandemie met zich meebrengt. VESPER Advocaten LLP, haar partners, functionarissen of werknemers zijn in geen geval aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die wordt ondernomen op basis van de inhoud van deze website, de kosteloze ondersteuning van onze COVID-19 Help Desk, het gebruik van documenten die beschikbaar zijn gemaakt op deze website of die zijn verzonden door onze COVID-19 Help Desk of voor enige (gevolg)schade, bijzondere schade of soortgelijke schade, zelfs niet als u  door ons op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. VESPER Advocaten LLP heeft het beleid om met haar cliënten uitsluitend advocaat-cliënt relaties aan te gaan volgens bepaalde procedures, waaronder het ondertekenen van een opdrachtbrief en het adresseren van belangenconflicten, zoals vereist door de Nederlandse Orde van Advocaten. U stemt ermee in dat uw toegang tot onze COVID-19 Help Desk, de verzending van e-mails van en naar onze COVID-19 Help Desk en het gebruik van eventuele documenten die daarbij zijn gevoegd, geen advocaat-cliënt relatie tussen u en VESPER Advocaten LLP tot stand brengt.