VESPER Advocaten lanceert online COVID-19 Resources Hub voor ondernemers en investeerders

 

24 maart 2020 | VESPER Advocaten LLP heeft een online COVID-19 Resources Hub voor ondernemers en investeerders gelanceerd, die momenteel de volgende gratis downloads bevat:

(1) een solide COVID-19-Pandemic-Bridge-LOAN-AGREEMENT (Single Lender)

(2) een solide COVID-19-Pandemic-Bridge-LOAN-AGREEMENT (Multiple Lenders)

(3) een solide COVID-19-Pandemic-Bridge-CONVERTIBLE-LOAN-AGREEMENT (Single Investor)

(4) een solide COVID-19-Pandemic-Bridge-CONVERTIBLE-LOAN-AGREEMENT (Multiple Investors)

(5) een sjabloon UNANIMOUS-SHAREHOLDERS-RESOLUTION (Approval Loan Agreement)

Deze documenten zijn alleen beschikbaar in de Engelse taal en worden beheerst door Nederlands recht.

Alle hierboven genoemde documenten worden door VESPER Advocaten LLP aangeboden als een gratis service aan ondernemers en investeerders in Nederland om hen in staat te stellen snel een solide leningsovereenkomst aan te gaan met het oog op de huidige marktomstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie. Let op: deze documenten zijn uitsluitend bedoeld voor de financiering van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht.

Onze template documenten bevatten belangrijke juridische disclaimers. Lees deze zorgvuldig vóórdat u besluit het document te gebruiken.

Dat gezegd hebbende, zijn wij graag bereid om u in deze buitengewoon lastige tijd verder te ondersteunen in uw deal. Neem in geval van vragen contact op met onze COVID-19 Help Desk.*

UPDATE (27 oktober 2020): onze tijdelijke COVID-19 Help Desk is per heden gesloten en niet langer actief. 

Om de digitale ondertekening van de hierboven vermelde documenten te vergemakkelijken stellen wij daarnaast het gebruik van onze DocuSign-softwareapplicatie kosteloos voor u beschikbaar. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u ook contact met onze COVID-19 Help Desk.* Lever ons in dat geval ook het gefinaliseerde document aan, alsmede de e-mailadressen van de geadresseerden die het document zullen ondertekenen.

UPDATE (27 oktober 2020): onze tijdelijke COVID-19 Help Desk is per heden gesloten en niet langer actief

* Onze COVID-19 Help Desk is opgezet als een tijdelijke, kosteloze service voor bedrijven in Nederland, uitsluitend bedoeld om hands-on ondersteuning te bieden bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die zonder precedent zijn, onder de buitengewone omstandigheden die de COVID -19 pandemie met zich meebrengt. VESPER Advocaten LLP, haar partners, functionarissen of werknemers zijn in geen geval aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die wordt ondernomen op basis van de inhoud van deze website, de kosteloze ondersteuning van onze COVID-19 Help Desk, het gebruik van documenten die zijn verzonden door onze COVID-19 Help Desk of voor enige (gevolg)schade, bijzondere schade of soortgelijke schade, zelfs niet als u  door ons op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. VESPER Advocaten LLP heeft het beleid om met haar cliënten uitsluitend advocaat-cliënt relaties aan te gaan volgens bepaalde procedures, waaronder het ondertekenen van een opdrachtbrief en het adresseren van belangenconflicten, zoals vereist door de Nederlandse Orde van Advocaten. U stemt ermee in dat uw toegang tot onze COVID-19 Help Desk, de verzending van e-mails van en naar onze COVID-19 Help Desk en het gebruik van eventuele documenten die daarbij zijn gevoegd, geen advocaat-cliënt relatie tussen u en VESPER Advocaten LLP tot stand brengt.